Rady a tipy   

Výběrové řízení
  • Jak psát životopis a motivační dopis
  • Pohovor a assessment centrum

Základní údaje

Uveďte jméno a příjmení, ev. titul, datum narození, adresu a kontaktní údaje.

Vzdělání

Zajímá nás nejvyšší ukončené studium. Středoškolské nebo vysokoškolské, zvolená specializace, rok a způsob ukončení. Uveďte i další formy studia, absolvovaná školení, kurzy či obdržené certifikáty, které mohou podpořit vaši kvalifikaci pro danou pozici.

Praxe

Jednotlivé pracovní zkušenosti seřaďte chronologicky od současného nebo posledního zaměstnání. Uvádějte vždy měsíc a rok nástupu a ukončení pracovního poměru. Důležitá je i zastávaná pracovní pozice, včetně hlavní zodpovědnosti a úkolů.

Další schopnosti a dovednosti

Uveďte své jazykové znalosti, absolvované zahraniční stáže, počítačové dovednosti, vlastnictví řidičského průkazu, živnostenského listu apod. Můžete zmínit také koníčky, osobnostní předpoklady k vykonávání určité profese či další relevantní informace.

Reference

Je vhodné uvést kontakty na osoby, které mohou poskytnout reference z vašich předchozích zaměstnání.

Jazyk a úprava

Životopis zasílejte pokud možno v mateřském i anglickém jazyce. Tam, kde je angličtina součástí základních požadavků na pozici, očekáváme anglickou verzi životopisu.

Grafická úprava CV by měla být přehledná a celý životopis by se vám měl vejít na jednu, maximálně dvě strany formátu A4.

Můžete přiložit také fotografii pasového formátu.

Motivační (průvodní) dopis

K životopisu přiložte průvodní či motivační dopis, ve kterém stručně vysvětlíte, proč oslovujete právě naši společnost, o jakou pozici se ucházíte, a co můžete nabídnout.

Pokud posíláte motivační dopis e-mailem, připojte životopis jako přílohu.

Tipy

1. Poznamenejte si přesnou hodinu, místo, den pohovoru a kontaktní osobu.

2. Dbejte na svůj vzhled, přijďte slušně oblečeni a dobře naladěni – první dojem dělá hodně.

3. Máte-li o pozici v naší společnosti opravdový zájem, měli byste o nás vědět co nejvíce. Projděte si podrobě naše webové stránky - výrobkové portfolio, hospodářské výsledky, marketingové aktivity ...)

4. Buďte přirození, připravení a příjemní, důvěřujte si a nemějte zbytečný strach, připravte si otázky k dané pozici, připadně k naší společnosti.


Pozvání k osobnímu setkání znamená, že váš životopis zaujal a nyní máte velkou šanci přesvědčit toho, kdo vás na pohovor pozval, že právě vy jste vhodný/á kandidát/ka na nabízenou pozici. Proto věnujte přípravě na výběrové řízení potřebnou pozornost. Termín bude pravděpodobně stanoven dohodou, ale přesto se může stát, že se z nějakého důvodu nebudete moci dostavit. Proto požádejte o kontakt na osobu, se kterou se máte setkat, a pokud byste z vážného důvodu nemohli přijít, co nejdříve se omluvte a sjednejte si jiný termín.

Nejčastěji pokládané otázky

Proč reagujete právě na tuto konkrétní pozici?

Proč jste oslovil/a naši společnost?

Co víte o naší firmě?

Co očekáváte od práce v naší firmě?

Proč chcete změnit zaměstnání?

Proč si myslíte, že budete úspěšný/á?

Čeho byste chtěl/a dosáhnout během příštích pěti let?

V čem budete přínosem pro Vašeho budoucího zaměstnavatele?

Jaké jsou Vaše pracovní zkušenosti, které můžete využít a nabídnout?

Jaká byla náplň Vaší práce, Vaše hlavní zodpovědnosti a úkoly?

Jakých úspěchů jste dosáhl/a v minulém zaměstnání?

Jaké jsou Vaše zkušenosti s vedením lidí?


Výběrová řízení bývají u nás často vícestupňová , formou pohovoru či assessment centra, proto v případě úspěšného absolvování prvního kola lze očekávat pozvání ke druhému, případně třetímu kolu. V dalších kolech výběrového řízení budeme klást podrobnější otázky a součástí mohou být i konkrétní úkoly či případové studie. Je dobré se předem informovat a na průběh dalšího setkání se připravit.

Máte zájem pracovat v Pepsico ČR?