Průběh výběrového řízení

Výběrové řízení
Krok 1

Životopis a motivační dopis

Váš strukturovaný životopis a vysvětlení, proč se ucházíte o vybranou pozici v PepsiCo, jsou naším prvním kontaktem s vámi. Na základě těchto materiálů posuzujeme, zdali vás pozveme k osobnímu pohovoru.

Krok 2

Pohovor a assessment centrum

Osobní pohovor absolvujete nejprve s pracovníkem personálního oddělení, případně i s manažerem dané pozice. Pokud uspějete, pozveme vás na další kola pohovorů, kde se setkáte s ostatními manažery, ředitelem oddělení, případně s generálním ředitelem společnosti.

Ucházíte-li se o pozici v obchodním oddělení, projdete pravděpodobně tzv. assessment centrem. Jedná se výběrové řízení pro více kandidátů současně, které obvykle trvá jeden den. Čekají vás individuální pohovory, týmové hry, rozbory případových situací a další aktivity.

Krok 3

Oznámení výsledku

O výsledku výběrového řízení vás budeme informovat telefonicky nebo písemně, a to i v případě, že neuspějete. Standardně se ozýváme do čtyř týdnů od obdržení vaší žádosti o přijetí. Ve výjimečných případech může zpracování došlých žádostí trvat i o něco déle.

Pokud váš profil neodpovídá aktuálně nabízeným pozicím, zašleme vám vyrozumění.

Registrujte se v PepsiCo kariérním systému, a my vás budeme kontaktovat, jakmile se objeví vhodná pozice.

Máte zájem pracovat v Pepsico ČR?