Podmínky použití

Provozovatelem www stránek na doménové adrese www.pepsico.cz (dále jen "stránky") je společnost PEPSICO CZ s.r.o., se sídlem Kolbenova 50, Praha 9, Česká republika (dále jen "PEPSICO").

Přístupem na stránky se návštěvník zavazuje dodržovat následující podmínky:
Obsah stránek je chráněn autorským právem. Reprodukovat, rozšiřovat nebo ukládat obsah stránek nebo jejich částí v jakékoliv podobě není bez předchozího písemného souhlasu PEPSICO dovoleno. Návštěvníkům stránek je povoleno prohlížení stránek na jejich počítači nebo tisknutí kopií výňatků z těchto stránek pouze pro jejich osobní potřebu, nikoliv pro další šíření.

Veškeré informace poskytované na stránkách jsou nezávazné a PEPSICO neručí za jejich správnost.

PEPSICO neodpovídá za jednání návštěvníků stránek.

PEPSICO nezaručuje nepřetržitý a bezporuchový provoz stránek.

Pro vstup či využití určitých součástí stránek může být vyžadována registrace návštěvníků a poskytnutí některých údajů o jejich osobě. PEPSICO je oprávněna registraci návštěvníků kdykoliv zrušit.

Poskytnutím údajů při registraci návštěvník uděluje PEPSICO souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, s tím, aby PEPSICO jeho osobní údaje zpracovávala, a to k marketingovým účelům, tj. zejména k průzkumu trhu, jeho analýz, organizování dalších akcí a k nabízení výrobků a služeb, a to jak pro své potřeby, tak pro potřeby společností, patří do stejného majetkového společenství. Správcem a zpracovatelem údajů je PEPSICO.

Návštěvník poskytuje souhlas dobrovolně a může ho kdykoliv odvolat. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům o něm zpracovávaných. Zjistí-li porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Stránky mohou obsahovat odkazy na externí www stránky. PEPSICO neodpovídá za provozovatele těchto externích www stránek, za jimi nabízené zboží nebo služby, ani za obsah externích www stránek.

PEPSICO je oprávněna tyto podmínky kdykoliv změnit.