3. 2. 2015

PepsiCo pomáhá

PepsiCo pomáhá

APLA ČR sdružuje a zastřešuje veřejně prospěšné organizace, které uplatňují postupy a metody při práci s osobami s poruchou autistického spektra uznávané odbornou veřejností a ve své činnosti se ubírají směrem hlavního (mainstreamového) terapeutického proudu a nikoliv alternativních metod.

Hlavním cílem projektu je odstraňování bariér, které lidem s poruchou autistického spektra brání v přístupu ke vzdělávání a zaměstnání.

Apla Praha, Střední Čechy, o.s. nabízí dlouhodobou pomoc a podporu lidem s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem v přípravě na samostatný život.

Jedno ze středisek organizace APLA Praha o.s. se nachází v budově libeňské sokolovny a nese název ZAJÍC. Posláním tohoto střediska je integrovat děti s poruchou autistického spektra do kolektivu vrstevníků v předškolním věku, do tzv. dětské skupiny, což je nová forma celodenní péče o děti od 2 do 7 let věku.
Děti v ZAJÍCI jsou vedeny ke sportovním aktivitám. Po celý rok mohou využívat cvičební sál v libeňské sokolovně, ale venkovní hřiště dětem zatím chybělo.

Na pozemku sokolovny se nacházelo hřiště s doskočištěm, ale z bezpečnostního hlediska bylo zcela nevyhovující. APLA Praha tedy začala oslovovat různé nadace a donátory, zda by pomohli při rekonstrukci hřiště pro děti ze ZAJÍCE. Jedním z oslovených byla i firma PEPSICO, která věnovala na realizaci hřiště částku 60 000 Kč.

Celá rekonstrukce byla zahájena 15. 9. a hřiště mohlo být slavnostně otevřeno 1. 10. 2014, kdy bylo pro děti připraveno hudební vystoupení kapely Pidiband, stezka poznání a závod o největší zaječí skok. Počasí vyšlo ideálně, a tak po náročném sportovním výkonu všechny děti potěšila odměna ve formě nápojů značky Toma.