15. 2. 2017

Snížení množství cukru v nealkoholických nápojích

Snížení množství cukru v nealkoholických nápojích

PepsiCo a jejich partneři z nápojovém segmentu si dali za úkol v Evropě trojnásobně snížit množství cukru v nealkoholických nápojích.

Pepsi spojila síly s dalšími členy UNESDA (Unie Evropské Asociace Nápojů) a společně se zavázali k 10 % snížení přidaných cukrů v nealkoholických nápojích do roku 2020*. Tento nový cíl byl stanoven na základě již dosaženého výsledku 12 % snížení cukru u nealkoholických perlivých I neperlivých nápojů mezi roky 2000–2015 a naznačuje tak, až trojnásobnou rychlost změny k stanovenému datu.

Závazek, který bude uplatněn po celé Evropě, dělá z nápojového průmyslu první sektor, který šel pozitivně naproti doporučení EU k dobrovolnému cíli snížit přidaný cukr v nealkoholických nápojích o 10 %.

Uvedení tohoto závazku napříč partnery z nápojového segmentu komentoval Richard Evans, UNESDA první víceprezident CEO a prezident kategorie týmu PepsiCo pro Evropu a subsaharskou Afriku, Franchise a Afrika, “Společnosti jako PepsiCo mají obrovskou příležitost – a stejně tak i zodpovědnost – nejenom profitovat, ale i udělat něco způsobem, který mění svět. Byli jsme průkopníci ve změně receptury produktů s redukovaným počtem kalorií, ale jsme si vědomi toho, že je potřeba udělat mnohem více , abychom mohli lidem v řízení počtu příjmu kalorií. Ve spolupráci s našimi průmyslovými spolupracovníky, je tento intenzívní program na zredukování cukru jedním ze způsobů, který udržuje náš výkon a úmysl naživu. Našim cílem je v stále posilovat silnou finanční výkonnost postupem, který je schopný reagovat na potřeby současnosti.“

„Produkce s posláním“ je vize PepsiCo splnit finanční výkonnost v dlouhodobém horizontu, a to prostřednictvím začlenění konceptu udržitelnosti do obchodní strategie a zanechání pozitivní stopy na společnosti a životním prostředí. Od roku 2006, kdy byla PwP zahájená, PepsiCO mění způsob, jakým dělá byznys, včetně redukce přidaného cukru, sodíku a nasycených tuků v mnoha svých produktech.

Tento nový průmyslový závazek tvoří důležitou součást úsilí PepsiCo pomoci spotřebitelům redukovat přidaný cukr v jejich stravování. PepsiCo věří, že do roku 2025 bude mít alespoň 2/3 jejich nápojového portfolia 100 kalorii nebo míň díky redukovanému cukru na 355 ml.

Společnost toho dosáhne změněním základní receptury produktů, investicí do vytvoření nových nízko kalorických a nekalorických nápojů, vytvořením menších balení pro plně slazené verze a propagací nízko kalorických nápojů a nápojů se sníženým obsahem přidaného cukru.

Tento závazek je podpořený Plánem EÚ na řešení zlepšení potravinových produktů a Přílohou o dobrovolném snížení obsahu cukru, na základě, kterých členské státy EU a Evropská komise stanovili společný cíl – deseti procentní redukci cukru. Pro více informací navštivte stránku UNESDA http://www.unesda.eu/responsibility-sustainability/added-sugars/. Zde je možné najít infografické zvýraznění úspěchů k dnešnímu datumu.

*srovnání s 2015